Leica Infinity

Leica Infinity - kompiuterinė programinė įranga, skirta Leica, ir ne tik, geodezinių prietaisų matavimo duomenų apdorojimui ir analizei. Galimi moduliai:

  • GNSS statinių duomenų apdorojimas
  • Tacheometrinio ėjimo lyginimas
  • Niveliavimo apdorojimas
  • Tūris ir paviršiai
  • UAV duomenų apdorojimas
  • Fotogrametrija

Susisiekite ir sužinokite plačiau

Klientai / partneriai